Úvod

Dne 18. 5. 2016 se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky diskusní fórum na téma „Máme se bát islámu?“,  které inicioval poslanec PhDr. Zdeněk Soukup (ANO) pod záštitou Výboru pro evropské záležitosti.

Na tom důstojném místě odborníci měli možnost debatovat na aktuální téma. Důstojnost události v parlamentu však narušil současný velvyslanec Turecka Ahmet Necati Bigali, který spolu s několika dalšími nepozvanými zástupci islámských zemí opustil debatní prostor. Ahmet Necati Bigali se pokusil omezit právničku JUDr. Kláru Alžbětu Samkovou, Ph.D. v jejím právu přednést svůj příspěvek, a když mu nebylo vyhověno, demonstrativně odešel.

Dal také najevo svou islámskou povýšenost nad ženami, když váženou právničku oslovoval jako „osobu“.

Následně se snažil prostřednictvím veřejných projevů pro média přímo i nepřímo JUDr. Kláře Samkové vyhrožovat.

S takovým chováním se odmítáme smířit. Ctíme zaručenou svobodu projevu a rovnoprávnost žen a odmítáme neurvalé chování islámského představitele Turecka.

Rozhodli jsme se proto dát humornou formou ve smyslu nejlepších národních tradic Ahmetu Bigalimu na vědomí, že zde není žádoucí ani on, ani jeho odporný islámský šovinismus.

Požadujeme omluvu Ahmeta Bigaliho Kláře Samkové za jeho neurvalé chování, za přímé i nepřímé vyhrožování a za vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky. Žádáme, aby velvyslanec Turecka Ahmet Bigali byl odvolán ze své mise, protože porušuje Vídeňskou úmluvu a nesplňuje standardy chování diplomata.

Článek 17 – listiny lidských práv a svobod:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Počet podpisů 1
0.99%
Stále potřebujeme 1 podpisů

Co můžu udělat?

bota-pro-ahmeta-logo

1. Každý má doma nějakou starší nepoužívanou botu. Boty často slouží do poslední chvíle. V období od vyhlášení této výzvy do konce července 2016 zaslat na adresu tureckého velvyslanectví, k rukám tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho botu. Na stáří a stavu nezáleží, obzvláště se hodí obuv pracovní. Výhodu mají boty, které část své kariéry prožily na nohou zemědělce či chovatele vepřů. K botě můžete přidat případný vzkaz. Vyfoťte zasílanou botu a snímek obuvi nám zašlete ke zveřejnění. Jako odesilatele můžete použít libovolnou adresu, na kterou by též mohl být obsah zpětně odeslán (například SA, Palestiny) a kde chápou význam tohoto neobvyklého dárku. Fotografie je též možné šířit na internetu s hashtagem #BotaproAhmeta

Adresa tureckého velvyslanectví je:
Velvyslanectví Turecké republiky, Ahmet Necati BIGALI, Na Ořechovce 69, 162 00 Praha 616

2. Můžete také poslat virtuální botu, totiž obrázek boty, nejlépe nějak pěkně výtvarně zpracovaný. Můžete botu nakreslit na korespondenční lístek nebo obrázek boty namalovat a poslat v dopisu. Před odesláním obrázek boty ofoťte a pošlete na e-mail bota@botaproahmeta.cz

Facebooková stránka události „Bota pro Ahmeta“ je: www.facebook.com/BotaproAhmeta

3. Můžete také připojit své podpisy pod elektronickou petici, která je přístupná na této stránce.Text výzvy

My, níže podepsaní účastníci akce „Bota pro Ahmeta“ tímto posíláme velvyslanci Turecké republiky virtuální botu a vzkazujeme mu, že ani jej, ani to, co představuje, v České republice nechceme! Jeho jednání považujeme za nepřijatelné a jeho přítomnost na území České republiky považujeme za nežádoucí.

Jeho jednání na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, stejně jako jeho následující výroky na adresu Kláry Samkové považujeme za urážlivé a nadřazené. Jeho chování je zasahováním do vnitřních záležitostí České republiky a uráží občany České republiky, kteří vnímají ženy jako zcela rovnoprávné s muži.

Požadavky Ahmeta Bigaliho na potrestání Kláry Samkové jsou skandálním zásahem do jejích osobnostních práv a do práv každého občana, který má i podle české Ústavy právo na kritiku náboženství. Jednání Ahmeta Bigaliho je v rozporu s českým právním řádem a se standardy lidských práv, nastolených v Evropě Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Je nepřijatelné, aby na pozici velvyslance byl někdo, kdo takto hrubým způsobem ignoruje naši Ústavu i základní principy demokratických lidských práv.

Požadujeme omluvu Ahmeta Bigaliho Kláře Samkové  za jeho neurvalé chování, za přímé i nepřímé vyhrožování a za vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky.

Žádáme, aby velvyslanec Turecka Ahmet Bigali byl odvolán ze své mise, protože porušuje Vídeňskou úmluvu a nesplňuje standardy chování diplomata.

Novinky

JUDr Klára Samková proklela tureckého velvyslance a vyjdřila se pro rádio Impuls

JUDr Klára Samková na veřejném čtení před Tureckou ambasádou

Projev JUDr. Kláry Samkové

http://www.lawyers.cz/czech/diskusni-forum-na-tema-mame-se-bat-islamu-18-5-2016-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

Diskusní fórum na téma „Máme se bát islámu?“

18. 5. 2016, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Podporovatelé

1 podpisů na petici. Přidejte další.

Podepsat